Tussenkomst aanvragen

Een dak boven het hoofd houden bij tegenslag

Huurverzekering van AG Insurance

Moeilijk huur betalen

1 gezin op 10 is een eenoudergezin.

De statistieken van Statbel tonen aan dat in België meer en meer koppels uit elkaar gaan waardoor het aantal eenoudergezinnen voortdurend stijgt. Met slechts één kostwinner is een gezin financieel kwetsbaarder, wat snel tot problemen kan leiden bij jobverlies of invaliditeit van de ouder, en erger nog, bij overlijden. De Huurverzekering is er speciaal voor hen, maar uiteraard kunnen ook koppels er gebruik van maken. Dit financiële vangnet geeft jou of je partner de tijd om een oplossing te zoeken, zodat je de huur kan blijven betalen bij onvrijwillig jobverlies, tijdelijke of permanente volledige invaliditeit, of overlijden.

Waarom een extra verzekering nemen?

 • Je bent gedekt bij onvrijwillig jobverlies
 • Je krijgt een extra bedrag bovenop de wettelijke uitkeringen, je verzekering Gewaarborgd inkomen of je levensverzekering
 • Bij invaliditeit heb je extra budget om je huis aan te passen
 • Bij overlijden kunnen je gezinsleden 6 maanden de huur betalen zodat ze tijd hebben om een oplossing te zoeken 

Wat biedt de Huurverzekering?

Klik op de icoontjes hieronder voor meer informatie

Een verzekering voor 3 risico’s

Een betrouwbare partner

Vanaf € 10 per maand

Hulp die je vrij mag gebruiken

Je bent verzekerd tot 65 jaar

Een verzekering voor 3 risico’s

 • Onvrijwillig jobverlies
 • Volledige invaliditeit, tijdelijk of permanent
 • Overlijden

 

Ben je loontrekkend en werk je minstens halftijds met een contract van onbepaalde duur? Dan biedt de Huurverzekering je financiële ondersteuning als je slachtoffer wordt van een verzekerd risico. Die steun komt bovenop de wettelijke uitkeringen (zoals werkloosheid) of je verzekering Gewaarborgd inkomen of je levensverzekering.

Als je onvrijwillig je job verliest, ben je gedekt nadat je opzegperiode is verlopen, met een minimum van 3 maanden. Bij de start van je contract heb je 6 maanden wachttijd, waarbinnen je niet verzekerd bent.  

Bij volledige invaliditeit, tijdelijk of permanent, is een eigenrisicotermijn van 3 maanden van toepassing. In die periode kan je nog geen financiële steun krijgen van de Huurverzekering. Invaliditeit als gevolg van een psychische aandoening (depressie, burnout,…) is nooit gedekt.

Bij overlijden wordt de financiële steun rechtstreeks aan je begunstigde gestort. In bepaalde gevallen kunnen successierechten verschuldigd zijn.

Een betrouwbare partner

De Huurverzekering is een product van AG Insurance, de grootste verzekeraar van België. 1 Belg op 3 is al beschermd door een verzekering van AG Insurance, een teken van degelijkheid en duurzaamheid.

 

AG Insurance kan ook supporter van jouw leven worden.

Vanaf € 10 per maand

De Huurverzekering biedt drie formules aan:

 • De formule BASIC kost € 10 per maand. Bij onvrijwillig jobverlies, volledige invaliditeit of overlijden, krijg jij of je begunstigde € 500 per maand, gedurende maximaal 6 maand per verzekeringsjaar en per tussenkomst. 
 • De formule COMFORT, vanaf € 15 per maand, verzekert je een maandelijks bedrag van € 750 gedurende maximum 6 maanden. 
 • De formule PREMIUM, vanaf € 20 per maand, verzekert je voor een maandelijks bedrag van € 1.000 gedurende maximum 6 maanden. 

 

Op 50 jaar wordt je premie verhoogd.

Hulp die je vrij mag gebruiken

De financiële hulp die je krijgt bij onvrijwillig jobverlies, volledige invaliditeit of overlijden, mag jij of je begunstigde (bij jouw overlijden) vrij gebruiken.

Er zijn geen bewijsstukken nodig.

Vrolijke gezinsfoto met jonge kinderen

Een verzekering voor 3 risico’s

 • Onvrijwillig jobverlies
 • Volledige invaliditeit, tijdelijk of permanent
 • Overlijden

 

Ben je loontrekkend en werk je minstens halftijds met een contract van onbepaalde duur? Dan biedt de Huurverzekering je financiële ondersteuning als je slachtoffer wordt van een verzekerd risico. Die steun komt bovenop de wettelijke uitkeringen (zoals werkloosheid) of je verzekering Gewaarborgd inkomen of je levensverzekering.

Als je onvrijwillig je job verliest, ben je gedekt nadat je opzegperiode is verlopen, met een minimum van 3 maanden. Bij de start van je contract heb je 6 maanden wachttijd, waarbinnen je niet verzekerd bent.  

Bij volledige invaliditeit, tijdelijk of permanent, is een eigenrisicotermijn van 3 maanden van toepassing. In die periode kan je nog geen financiële steun krijgen van de Huurverzekering. Invaliditeit als gevolg van een psychische aandoening (depressie, burnout,…) is nooit gedekt.

Bij overlijden wordt de financiële steun rechtstreeks aan je begunstigde gestort. In bepaalde gevallen kunnen successierechten verschuldigd zijn.

Vrolijke gezinsfoto met jonge kinderen

Een betrouwbare partner

De Huurverzekering is een product van AG Insurance, de grootste verzekeraar van België. 1 Belg op 3 is al beschermd door een verzekering van AG Insurance, een teken van degelijkheid en duurzaamheid.

 

AG Insurance kan ook supporter van jouw leven worden.

Vrolijke gezinsfoto met jonge kinderen

Vanaf € 10 per maand

De Huurverzekering biedt drie formules aan:

 • De formule BASIC kost € 10 per maand. Bij onvrijwillig jobverlies, volledige invaliditeit of overlijden, krijg jij of je begunstigde € 500 per maand, gedurende maximaal 6 maand per verzekeringsjaar en per tussenkomst. 
 • De formule COMFORT, vanaf € 15 per maand, verzekert je een maandelijks bedrag van € 750 gedurende maximum 6 maanden. 
 • De formule PREMIUM, vanaf € 20 per maand, verzekert je voor een maandelijks bedrag van € 1.000 gedurende maximum 6 maanden. 

 

Op 50 jaar wordt je premie verhoogd.

Vrolijke gezinsfoto met jonge kinderen

Hulp die je vrij mag gebruiken

De financiële hulp die je krijgt bij onvrijwillig jobverlies, volledige invaliditeit of overlijden, mag jij of je begunstigde (bij jouw overlijden) vrij gebruiken.

Er zijn geen bewijsstukken nodig.

Vrolijke gezinsfoto met jonge kinderen

Je bent verzekerd tot 65 jaar

Als je de Huurverzekering hebt onderschreven tussen 18 en 59 jaar, ben je gedekt tot 65 jaar.

Je premie verhoogt op 50 jaar. 

Formules

Hoeveel kost de Huurverzekering?

De prijs hangt af van twee elementen: je leeftijd en de gekozen formule. De keuze van formule is definitief.

Je premie verhoogt op 50 jaar.

18-49 jaar

18-49 jaar

50-59 jaar

18-49 jaar

50-59 jaar

Basic

Je krijgt maandelijks een vast bedrag van:

€ 500

(gedurende maximaal 6 maanden)

Je betaalt maandelijks

€ 10

Dit is € 120 per jaar.

Taksen en kosten inbegrepen.

Comfort

Je krijgt maandelijks een vast bedrag van:

€ 750

(gedurende maximaal 6 maanden)

Je betaalt maandelijks

€ 15

Dit is € 180 per jaar.

Taksen en kosten inbegrepen.

Premium

Je krijgt maandelijks een vast bedrag van:

€ 1.000

(gedurende maximaal 6 maanden)

Je betaalt maandelijks

€ 20

Dit is € 240 per jaar.

Taksen en kosten inbegrepen.

Basic

Je krijgt maandelijks een vast bedrag van:

€ 500

(gedurende maximaal 6 maanden)

Je betaalt maandelijks

€ 12

Dit is € 144 per jaar.

Taksen en kosten inbegrepen.

Comfort

Je krijgt maandelijks een vast bedrag van:

€ 750

(gedurende maximaal 6 maanden)

Je betaalt maandelijks

€ 18

Dit is € 216 per jaar.

Taksen en kosten inbegrepen.

Premium

Je krijgt maandelijks een vast bedrag van:

€ 1.000

(gedurende maximaal 6 maanden)

Je betaalt maandelijks

€ 24

Dit is € 288 per jaar.

Taksen en kosten inbegrepen.

Basic

Je krijgt maandelijks een vast bedrag van:

€ 500

(gedurende maximaal 6 maanden)

Je betaalt maandelijks

Dit is € per jaar.

Taksen en kosten inbegrepen.

Comfort

Je krijgt maandelijks een vast bedrag van:

€ 750

(gedurende maximaal 6 maanden)

Je betaalt maandelijks

Dit is € per jaar.

Taksen en kosten inbegrepen.

Premium

Je krijgt maandelijks een vast bedrag van:

€ 1.000

(gedurende maximaal 6 maanden)

Je betaalt maandelijks

Dit is € per jaar.

Taksen en kosten inbegrepen.

Je Huurverzekering gebruiken

Wat als je onvrijwillig je job verliest, volledig invalide wordt verklaard of overlijdt?

Laat het ons zo snel mogelijk weten.

Bij overlijden moet je begunstigde de aangifte doen. 

Hoe vraag je een tussenkomst aan?

Dit moet je ook weten

 • Belangrijke documenten
 • Lees zeker aandachtig deze documenten:

  De Huurverzekering is een verzekering van het type diverse geldelijke verliezen (tak 16) die voorziet in de betaling van een vast bedrag als je tijdens de verzekerde periode onvrijwillig je job verliest, volledig invalide wordt of overlijdt. Deze verzekering van AG Insurance is onderworpen aan het Belgisch recht en kan ook aangeboden worden door je tussenpersoon.

 • Wat is de duurtijd van je contract?
 • Het contract heeft een duurtijd van een jaar en wordt stilzwijgend verlengd tot je 65 jaar bent. Het contract wordt stopgezet als je overlijdt. 

 • Hoe vaak kan je de Huurverzekering gebruiken?
 • Er staat geen beperking op het aantal keren dat je de Huurverzekering kan gebruiken, behalve bij overlijden uiteraard. Je kan ze dus zo vaak gebruiken als nodig gedurende maximaal 6 maanden per schadegeval en per verzekeringsjaar.

 • Hoe evolueert de maandelijkse prijs van je verzekering?
 •   18-49 jaar 50 +
  Basic € 10 € 12
  Comfort € 15 € 18
  Premium € 20 € 24
    18 - 49 jaar
  Basic € 10
  Comfort € 15
  Premium € 20
    50 jaar en ouder
  Basic € 12
  Comfort € 18
  Premium € 24
 • Vanaf wanneer kan je de Huurverzekering beginnen gebruiken?
 • Dat hangt af van het soort 'schade':

  1. Onvrijwillig jobverlies
   • Bij de start van je contract heb je eerst een wachttijd van 6 maanden voor je de Huurverzekering kan gebruiken. Als je in die periode onvrijwillig ontslagen wordt, krijg je de maandelijkse betalingen nog niet.
   • Als je wachttijd voorbij is en je Huurverzekering geactiveerd is, geldt er een eigenrisicotermijn van minimaal 3 maanden (naargelang de opzegperiode). In die periode draag je zelf het financiële risico en kan je nog geen financiële steun krijgen van de Huurverzekering.
  2. Volledige invaliditeit
   • In dit geval is er geen wachttijd.
   • Er is wel een eigenrisicotermijn van 3 maanden als je tijdelijk of permanent volledig invalide wordt verklaard. In die periode krijg je geen maandelijkse betaling.
   • Volledige invaliditeit komt overeen met een permanente of tijdelijke achteruitgang van je gezondheid met minstens 66 %.  Het gaat over puur lichamelijke invaliditeit, waardoor je een beperkte autonomie hebt, en niet over economische invaliditeit of arbeidsongeschiktheid.
  3. Overlijden
   • Bij overlijden is er geen wachttijd of eigenrisicotermijn.
   • Als het overlijden het gevolg is van zelfmoord in het eerste jaar van het contract komt de verzekering niet tussen.
 • Wie is de begunstigde?
 • Bij onvrijwillig jobverlies of volledige invaliditeit krijg jij het maandelijks bedrag van de formule die je gekozen hebt.

  Als je overlijdt, wordt het maandelijks bedrag betaald aan je begunstigde:

  • Je echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner
  • Als je die niet (meer) hebt je kinderen, voor gelijke delen
  • Als je die niet (meer) hebt je ouders voor gelijke delen, of als een van beide al gestorven is, de langstlevende
  • Als die er niet meer zijn je nalatenschap

  In de meeste gevallen zijn successierechten verschuldigd.

 • Welke risico’s zijn niet gedekt door je Huurverzekering?
 • De risico’s die het resultaat zijn van gevaarlijk of illegaal gedrag of van bepaalde beslissingen die je zelf hebt genomen, zoals zelf je ontslag geven, zijn niet verzekerd. 

  Dit zijn de voornaamste risico’s die de Huurverzekering niet dekt:

  • Overlijden als gevolg van zelfmoord in het eerste jaar van je contract
  • Invaliditeit als gevolg van een psychische aandoening
  • Het einde van een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
  • Je ontslag omwille van een zware fout, de beëindiging van je overeenkomst in overleg met je werkgever of als je zelf ontslag neemt
  • Tijdelijke of economische werkloosheid
  • Deeltijdse werkloosheid met of zonder uitkering Gewaarborgd inkomen
  • Een reeds bestaande aandoening of een aandoening waarvan de eerste symptomen al zichtbaar waren voor de onderschrijving en die je niet hebt gemeld

  De volledige lijst vind je in de Algemene Voorwaarden.

 • Hoe dien je een klacht in?
  1. Contacteer ons, we beantwoorden zo snel als mogelijk je vraag.
  2. Geef je klacht door aan Dienst Klachtenbeheer van AG Insurance:
  3. Als de oplossing die AG Insurance je voorstelt geen voldoening schenkt, kan je het geschil voorleggen aan de Ombudsman van de verzekeringen. Een klacht heeft geen invloed op de mogelijkheid om gerechtelijke stappen te ondernemen.
 • Waar vind je de antwoorden op andere vragen?
 • Je kan heel wat antwoorden vinden in onze Frequently Asked Questions (FAQ). Je kan ons ook contacteren en je vraag stellen.

Je kan ons bereiken

van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u en van 14u tot 17u.

Momenteel zijn we niet beschikbaar

Je kan ons bereiken van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u en van 14u tot 17u.