Tussenkomst aanvragen

De beste zorgen voor je kind

Kindzorgverzekering van AG Insurance

Moeder die zorgt voor kind

In 2018 werden 3.726 kinderen in België het slachtoffer van een verkeersongeval.

Het Vias institute, de nieuwe naam voor het BIVV, heeft becijferd dat er in 2018 in België 3.726 kinderen slachtoffer werden van een verkeersongeval. Daarnaast stijgt het aantal kinderen met kanker en vormen kinderen de grootste groep van slachtoffers door ongevallen thuis. In al die gevallen kan het kind vaak verschillende weken niet naar school, crèche, of onthaalmoeder. Wat zou jij doen als het jouw kind zou overkomen? Minder gaan werken? Tijdelijke opvang zoeken? Dat heeft uiteraard financiële gevolgen. Daarvoor dient de Kindzorgverzekering. Die helpt je als je kind gedurende minstens 21 opeenvolgende dagen niet naar school, crèche of onthaalmoeder kan wegens medische of niet-medische reden (bijv. juridische uitspraak, brand, epidemie).

Waarom een Kindzorgverzekering?

 • Minder stress om je arbeidsregime aan te passen en meer bij je kind te zijn
 • Meer mogelijkheden om je kind de beste therapie te geven, zelfs zonder tussenkomst van je ziekenfonds
 • Tijdelijke opvang voor je kind, naast de gedeeltelijke hulp van je ziekenfonds
 • De mogelijkheid om je kind in de watten te leggen en te helpen om een moeilijke periode door te komen
 • Een oplossing bij onverwachte en onvoorziene sluiting van de school of kinderopvang van je kind

Wat biedt de Kindzorgverzekering?

Klik op de icoontjes hieronder voor meer informatie

Financiële hulp

Dekking tot je kind 18 jaar is

Een betrouwbare partner

Vanaf € 8 per maand

Volledige vrijheid

Financiële hulp

De Kindzorgverzekering komt bovenop de hulp van je ziekenfonds en/of je hospitalisatieverzekering (als je die hebt).  Ze helpt je gedurende minstens 1 en maximum 6 maand per jaar, om de financiële problemen op te lossen als gevolg van de afwezigheid van je kind op school of de kinderopvang gedurende minstens 21 opeenvolgende dagen. De tabel onderaan geeft weer hoeveel maanden tussenkomst je krijgt voor de afwezigheid van je kind.

De Kindzorgverzekering komt gedurende het hele jaar tussen bij:

 • Ziekte
 • Ongeval
 • Onverwachte sluiting van school of kinderopvang.

 

Dit geldt ook tijdens de schoolvakanties, behalve als deze periode overeenkomt met de gebruikelijke sluiting.

De Kindzorgverzekering biedt hulp:

 • Als je kind minstens 2 dagen per week naar school of de kinderopvang gaat.
 • Als een medisch getuigschrift een afwezigheid gedurende minstens 21 opeenvolgende dagen rechtvaardigt.

Als een niet-medische oorzaak (brand, epidemie, …) voldoende rechtvaardigt dat je kind gedurende minstens 21 opeenvolgende dagen niet naar school of de kinderopvang kan gaan.

Dekking tot je kind 18 jaar is

De Kindzorgverzekering kan je kind verzekeren als het tussen 3 maand en 18 jaar oud is. Het contract heeft een duurtijd van een jaar en wordt stilzwijgend verlengd tot het verzekerde kind 18 is. Het contract wordt onmiddellijk stopgezet als de verzekeringnemer of het verzekerd kind sterven of als je het maximum van 24 maandelijkse betalingen hebt bereikt.

Een betrouwbare partner

De Kindzorgverzekering is een product van AG Insurance, de grootste verzekeraar van België. 1 Belg op 3 is al beschermd door een verzekering van AG Insurance, een bewijs van degelijkheid en duurzaamheid.

 

AG Insurance kan ook supporter van jouw leven worden.

Vanaf € 8 per maand

De Kindzorgverzekering biedt drie formules aan: 

 • De formule BASIC voor € 8 per maand. Bij gewettigde afwezigheid van je kind gedurende minstens 21 opeenvolgende dagen, ontvang je gedurende minstens 1 en maximum 6 maand, een maandelijks bedrag van € 800. 
 • De formule COMFORT, vanaf € 15 per maand. Je bent dan verzekerd voor een maandelijks bedrag van € 1.500. 
 • De formule PREMIUM, vanaf € 20 per maand, dekt je voor een maandelijks bedrag van € 2.000.

Volledige vrijheid

Voor een kind zorgen dat thuis zit of in het hospitaal ligt, vraagt veel aandacht. Niet alleen voor de nodige zorgen, maar ook voor zijn moraal, welzijn en comfort. Omdat je het maandelijkse bedrag van de Kindzorgverzekering vrij mag besteden, kan je het gebruiken voor alles wat je kind helpt: psychologische begeleiding, welkome afleiding, aanpassingen aan het huis, een droomreis ... En je krijgt het bedrag snel, want er is geen wachttijd of eigenrisicotermijn.

Ziek kind wordt verzorgd

Financiële hulp

De Kindzorgverzekering komt bovenop de hulp van je ziekenfonds en/of je hospitalisatieverzekering (als je die hebt).  Ze helpt je gedurende minstens 1 en maximum 6 maand per jaar, om de financiële problemen op te lossen als gevolg van de afwezigheid van je kind op school of de kinderopvang gedurende minstens 21 opeenvolgende dagen. De tabel onderaan geeft weer hoeveel maanden tussenkomst je krijgt voor de afwezigheid van je kind.

De Kindzorgverzekering komt gedurende het hele jaar tussen bij:

 • Ziekte
 • Ongeval
 • Onverwachte sluiting van school of kinderopvang.

 

Dit geldt ook tijdens de schoolvakanties, behalve als deze periode overeenkomt met de gebruikelijke sluiting.

De Kindzorgverzekering biedt hulp:

 • Als je kind minstens 2 dagen per week naar school of de kinderopvang gaat.
 • Als een medisch getuigschrift een afwezigheid gedurende minstens 21 opeenvolgende dagen rechtvaardigt.

Als een niet-medische oorzaak (brand, epidemie, …) voldoende rechtvaardigt dat je kind gedurende minstens 21 opeenvolgende dagen niet naar school of de kinderopvang kan gaan.

Ziek kind wordt verzorgd

Dekking tot je kind 18 jaar is

De Kindzorgverzekering kan je kind verzekeren als het tussen 3 maand en 18 jaar oud is. Het contract heeft een duurtijd van een jaar en wordt stilzwijgend verlengd tot het verzekerde kind 18 is. Het contract wordt onmiddellijk stopgezet als de verzekeringnemer of het verzekerd kind sterven of als je het maximum van 24 maandelijkse betalingen hebt bereikt.

Ziek kind wordt verzorgd

Een betrouwbare partner

De Kindzorgverzekering is een product van AG Insurance, de grootste verzekeraar van België. 1 Belg op 3 is al beschermd door een verzekering van AG Insurance, een bewijs van degelijkheid en duurzaamheid.

 

AG Insurance kan ook supporter van jouw leven worden.

Ziek kind wordt verzorgd

Vanaf € 8 per maand

De Kindzorgverzekering biedt drie formules aan: 

 • De formule BASIC voor € 8 per maand. Bij gewettigde afwezigheid van je kind gedurende minstens 21 opeenvolgende dagen, ontvang je gedurende minstens 1 en maximum 6 maand, een maandelijks bedrag van € 800. 
 • De formule COMFORT, vanaf € 15 per maand. Je bent dan verzekerd voor een maandelijks bedrag van € 1.500. 
 • De formule PREMIUM, vanaf € 20 per maand, dekt je voor een maandelijks bedrag van € 2.000.
Ziek kind wordt verzorgd

Volledige vrijheid

Voor een kind zorgen dat thuis zit of in het hospitaal ligt, vraagt veel aandacht. Niet alleen voor de nodige zorgen, maar ook voor zijn moraal, welzijn en comfort. Omdat je het maandelijkse bedrag van de Kindzorgverzekering vrij mag besteden, kan je het gebruiken voor alles wat je kind helpt: psychologische begeleiding, welkome afleiding, aanpassingen aan het huis, een droomreis ... En je krijgt het bedrag snel, want er is geen wachttijd of eigenrisicotermijn.

Formules

Hoeveel kost de Kindzorgverzekering?

De prijs hangt af van de formule die je kiest. Je kan nadien niet meer van formule veranderen. 

Basic

Je krijgt maandelijks een vast bedrag van:

€ 800

(gedurende maximaal 6 maanden)

Je betaalt maandelijks

€ 8

Dit is € 96 per jaar.

Taksen en kosten inbegrepen.

Comfort

Je krijgt maandelijks een vast bedrag van:

€ 1.500

(gedurende maximaal 6 maanden)

Je betaalt maandelijks

€ 15

Dit is € 180 per jaar.

Taksen en kosten inbegrepen.

Premium

Je krijgt maandelijks een vast bedrag van:

€ 2.000

(gedurende maximaal 6 maanden)

Je betaalt maandelijks

€ 20

Dit is € 240 per jaar.

Taksen en kosten inbegrepen.

Basic

Je krijgt maandelijks een vast bedrag van:

€ 800

(gedurende maximaal 6 maanden)

Je betaalt maandelijks

Dit is € per jaar.

Taksen en kosten inbegrepen.

Comfort

Je krijgt maandelijks een vast bedrag van:

€ 1.500

(gedurende maximaal 6 maanden)

Je betaalt maandelijks

Dit is € per jaar.

Taksen en kosten inbegrepen.

Premium

Je krijgt maandelijks een vast bedrag van:

€ 2.000

(gedurende maximaal 6 maanden)

Je betaalt maandelijks

Dit is € per jaar.

Taksen en kosten inbegrepen.

Basic

Je krijgt maandelijks een vast bedrag van:

€ 800

(gedurende maximaal 6 maanden)

Je betaalt maandelijks

Dit is € per jaar.

Taksen en kosten inbegrepen.

Comfort

Je krijgt maandelijks een vast bedrag van:

€ 1.500

(gedurende maximaal 6 maanden)

Je betaalt maandelijks

Dit is € per jaar.

Taksen en kosten inbegrepen.

Premium

Je krijgt maandelijks een vast bedrag van:

€ 2.000

(gedurende maximaal 6 maanden)

Je betaalt maandelijks

Dit is € per jaar.

Taksen en kosten inbegrepen.

Je kindzorgverzekering gebruiken

Wat doe je als je kind gedurende minstens 21 opeenvolgende dagen niet naar school of kinderopvang kan?

Hoe vraag je een tussenkomst aan?

Dit moet je ook weten

 • Belangrijke documenten
 • De Kindzorgverzekering is een verzekering van het type diverse geldelijke verliezen (tak 16). Ze voorziet in de betaling van een vast maandelijks bedrag als het verzekerde kind tijdens de verzekerde periode niet naar school of de kinderopvang kan, gedurende minstens 21 opeenvolgende dagen. Deze verzekering van AG Insurance is onderworpen aan het Belgisch recht en kan ook aangeboden worden door je tussenpersoon. 

  Lees zeker aandachtig deze documenten:

 • Wat is de duurtijd van je contract?
 • Het contract heeft een duurtijd van een jaar en wordt stilzwijgend verlengd tot het verzekerde kind 18 jaar is. 

  Als je in totaal 24 maandelijkse betalingen hebt ontvangen, wordt je contract automatisch stopgezet. 

 • Hoe vaak kan je de Kindzorgverzekering gebruiken en hoeveel maanden?
 • Je kan de verzekering verschillende keren gebruiken, maar met een maximum van 6 maanden per verzekeringsjaar en 24 maanden in totaal. Na 24 maanden stopt het contract. 

  Hoeveel maanden tussenkomst je krijgt, wordt bepaald door de afwezigheid van je kind.

  Aantal dagen afwezigheid Aantal maanden tussenkomst per verzekeringsjaar
  tussen 21 en 44 dagen 1
  tussen 45 en 74 dagen 2
  tussen 75 et 104 dagen 3
  tussen 105 et 134 dagen 4
  tussen 135 et 164 dagen 5
  165 dagen of meer 6
 • Hoe krijg je het maandelijks bedrag?
 • Het bedrag dat je krijgt, hangt af van je formule (BASIC, COMFORT of PREMIUM). Het wordt maandelijks gestort na aanvaarding van je dossier en tot het einde van de periode vermeld op je medisch attest of op het attest van de school of kinderopvang, met een maximum van 6 maanden. Je hoeft geen facturen of bewijzen voor te leggen: het gaat om een vast bedrag dat je vrij mag besteden.

  Heb je geen medisch attest omdat de sluiting wordt veroorzaakt door iets anders (gerechtelijke uitspraak, sanitair, …)? Bezorg ons dan een bewijs van de sluiting van het gebouw.

 • Wie is de begunstigde?
 • De ouder die de Kindzorgverzekering onderschrijft, is de begunstigde.

 • Welke risico’s zijn niet gedekt door je Kindzorgverzekering?
 • Voor jonge kinderen is afwezigheid van de school of de opvang bij niet-medische reden (risico voor de gezondheid, gerechtelijke beslissing, …), gedurende minstens 21 opeenvolgende dagen, zonder medisch attest of zonder verklaring van de bevoegde instelling, niet gedekt. 

  Voor oudere kinderen en tieners sluiten we ook de risico’s uit die het gevolg zijn van gedrag of handelingen die als gevaarlijk of illegaal kunnen worden beschouwd. Dit zijn de voornaamste: druggebruik, toxicomanie, alcoholisme, dronkenschap van de verzekerde en alle mogelijke gevolgen daarvan, de actieve deelname aan vechtpartijen of weddenschappen, oproer, onlust, collectieve gewelddaden van politieke, ideologische of sociale aard al dan niet gelinkt aan een opstand tegen de overheid of gevestigde macht.

  De volledige lijst vind je in de Algemene Voorwaarden.

 • Hoe dien je een klacht in?
  1. Contacteer ons, we beantwoorden zo snel als mogelijk je vraag.
  2. Geef je klacht door aan Dienst Klachtenbeheer van AG Insurance:
  3. Als de oplossing die AG Insurance je voorstelt geen voldoening schenkt, kan je het geschil voorleggen aan de Ombudsman van de verzekeringen. Een klacht heeft geen invloed op de mogelijkheid om gerechtelijke stappen te ondernemen.
 • Waar vind je de antwoorden op andere vragen?
 • Je kan heel wat antwoorden vinden in onze Frequently Asked Questions (FAQ). Je kan ons ook contacteren en je vraag stellen.

Je kan ons bereiken

van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u en van 14u tot 17u.

Momenteel zijn we niet beschikbaar

Je kan ons bereiken van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u en van 14u tot 17u.