Tussenkomst aanvragen

De studies van je kind financieren als het noodlot toeslaat ...

De meeste ouders zijn er zich van bewust dat hoger onderwijs een flinke hap neemt uit het gezinsbudget. Een spaarpotje aanleggen is geen overbodige luxe. Een jaar studeren kost tussen de 8.168 en 12.640 euro voor één kind. Voor 5 jaar hogere studies loopt het totale kostenplaatje al gauw op tot 63.200 euro per kind, afhankelijk van het feit of je kind recht heeft op een studiebeurs. 

02/09/2019 4 minuten

De Studiekostenverzekering zorgt ervoor dat je kind zijn diploma haalt, zoals gepland

Net als elke ouder droom je van een mooie toekomst voor je kind.  Maar daar is geld voor nodig ... Misschien ben je iemand die al jaren aan het sparen is om later de studies van je kind te kunnen betalen. Of misschien bekijk je de dingen eerder van dag tot dag. Het maakt niet uit want in beide gevallen is het jouw verantwoordelijkheid – en die van de andere ouder – om de studies van je kind te financieren. Als je vroegtijdig zou overlijden, kan je kind in de problemen komen ... Tenzij je hebt gedacht aan de Studiekostenverzekering van AG Insurance. 

  Basic Comfort Premium
Maandelijks vast bedrag  € 350 € 700 € 1.000
Een keer per jaar € 1.000 € 1.000 € 1.000
  Basic
Maandelijks vast bedrag 

€ 350
Een keer per jaar

€ 1.000
  Comfort
Maandelijks vast bedrag 

€ 700
Een keer per jaar

€ 1.000
  Premium
Maandelijks vast bedrag 

€ 1.000
Een keer per jaar

€ 1.000

Hoeveel zou je kind krijgen met de Studiekostenverzekering? 

Als je zou overlijden, zou je kind genoeg krijgen om twee jaar lang zijn opleiding voort te zetten. Bovendien zou dit ook je partner helpen, die alle praktische en financiële aspecten dan alleen moet zien te beredderen. 

Zoals je kan zien in de tabel, krijgt je kind gedurende twee jaar elke maand een vast bedrag. In augustus komt daar nog 1.000 euro bovenop. Hiermee kan je kind de dagelijkse uitgaven (kot, cursussen, eten, vervoer, ...) en het inschrijvingsgeld betalen. Waarom geen eenmalig bedrag? Omdat we je kind steun op maat van een student willen bieden. Het is immers niet eenvoudig om plots een grote som geld te moeten beheren. Je kind kan het geld dat het maandelijks en jaarlijks ontvangt vrij gebruiken, zonder verantwoording te moeten afleggen. 

Hoeveel kost de Studiekostenverzekering? 

De prijs hangt af van twee factoren: de gekozen formule en je leeftijd. Je maandelijkse premie wordt herzien vanaf de leeftijd van 50 jaar:

 • Je bent jonger dan 50:
  • BASIC: 4 euro (48 euro per jaar)
  • COMFORT: 8 euro (96 euro per jaar)
  • PREMIUM: 10 euro (120 euro per jaar).
 • Je bent 50 of ouder: 
  • BASIC: 8 euro (96 euro per jaar)
  • COMFORT: 16 euro (192 euro per jaar)
  • PREMIUM: 20 euro (240 euro per jaar).

Je kan de Studiekostenverzekering niet nemen als je ouder bent dan 59. Het contract loopt 7 jaar en kan niet verlengd worden. Het contract heeft maar één begunstigde: je kind, als het tussen 17 en 25 jaar is, de leeftijd bij hogere studies.

Heb je kinderen van deze leeftijd die hogere studies volgen? Overweeg dan zeker de Studiekostenverzekering! 

Basic

Je hebt al een Studiekostenverzekering vanaf

€ 4 /maand

Alles wat je moet weten

Deze reclame betreft de Studiekostenverzekering van AG Insurance. Dit is een overlijdensverzekering (tak 21) met een looptijd van 7 jaar. Deze verzekering werd ontwikkeld door AG Insurance en mogelijk door je makelaar gecommercialiseerd. Bij je overlijden vóór de einddatum van de verzekering voorziet ze gedurende twee jaar in een maandelijkse betaling van een vast bedrag aan je kind om te helpen de kosten van hoger onderwijs te dekken. Het verzekerde kind ontvangt ook twee keer een bijkomend vast bedrag om de jaarlijkse inschrijvingskosten te helpen betalen. Deze verzekering is onderworpen aan het Belgisch recht. Er zijn diverse uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden voor het verzekerde risico. Zijn onder andere uitgesloten: overlijden door zelfmoord in het eerste jaar van je overeenkomst, overlijden door opzettelijke daad of op aansporing van de begunstigde van de verzekering en overlijden als gevolg van (burger)oorlog. Vóór de onderschrijving van het product is het noodzakelijk om de algemene voorwaarden en de infofiche overlijdensverzekering, gratis beschikbaar op www.vivay.be, door te nemen. Je kan altijd een offerte met premieberekening aanvragen op www.vivay.be.

Klachten kan je indienen bij AG Insurance nv, Dienst Klachtenbeheer, E. Jacqmainlaan 53 in B-1000 Brussel of via e-mail: customercomplaints@aginsurance.be (tel.: +32 (0)2 664 02 00).

Als de door AG Insurance voorgestelde oplossing voor jou niet volstaat, kan je je klacht voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen (info@ombudsman.as, tel. +32 (0)2 547 58 71 - fax + 32 (0)2 547 59 75, de Meeussquare 35 in B-1000 Brussel, www.ombudsman.as).

AG Insurance nv - E. Jacqmain 53, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be - Tel. +32(0)2 664 81 11

Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Je kan ons bereiken

van maandag tot vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur

Momenteel zijn we niet beschikbaar

Je kan ons bereiken van maandag tot vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur