Tussenkomst aanvragen

Je kind ziek? Verzeker de kosten van de opvang!

De ziekte van Lyme, leukemie, klierkoorts … de lijst met ziektes die onze kinderen minstens drie weken kunnen thuishouden is helaas erg lang. Hoe verzeker je in zo’n geval de opvang van een ziek kind?
02/09/2019 3 minuten

Opvang tijdens de eerste dagen van de ziekte

Je kan maximaal 10 dagen verlof om dwingende redenen nemen, maar ook de ziekenfondsen bieden oplossingen aan. Die variëren van het ene ziekenfonds tot het andere en zijn altijd beperkt in de tijd. Meer dan 20 dagen opvang komt zelden of niet voor. Kan je kind door de ziekte niet naar school, de crèche of op vakantiekamp voor minstens 21 opeenvolgende dagen? Dan kan enkel een verzekering zoals de Kindzorgverzekering van AG Insurance je de nodige financiële steun bieden.

Hoe?

Je krijgt elke maand een vast bedrag, bepaald door de formule die je hebt gekozen. Dat bedrag krijg je gedurende maximum 6 maanden per verzekeringsjaar en 24 maanden in totaal.

Dit zijn de maandelijkse bedragen die je kan krijgen per formule:

Basic Comfort Premium
€ 800 € 1.500 € 2.000
Formule Maandelijks bedrag
Basic € 800
Comfort € 1.500
Premium €2.000

Dat geld kan je gebruiken zoals je zelf wil

  • Professionele ziekenopvang betalen
  • Tijdelijk deeltijds gaan werken
  • Zorgen voor het welzijn van je kind
  • Behandelingen opstarten die niet worden terugbetaald door de mutualiteit
  • ...

Basic

Je hebt al een Kindzorgverzekering vanaf

€ 8 /maand

De formule BASIC kost € 8/maand (€ 96/jaar). Voor de formule COMFORT is het € 15/maand (€ 180/jaar) en voor de formule PREMIUM is het € 20/maand (€ 240/jaar).

Alles wat je moet weten

Deze reclame betreft de Kindzorgverzekering van het type diverse geldelijke verliezen (Tak 16) met een looptijd van 1 jaar, die jaarlijks stilzwijgend verlengd wordt. Deze verzekering werd ontwikkeld door AG Insurance en mogelijks door je makelaar verkocht. Ze voorziet een tussenkomst maximaal 6 maanden per verzekeringsjaar en maximaal 24 maanden over de gehele looptijd van het contract als je kind minstens 21 opeenvolgende dagen niet aanwezig kan zijn op zijn kinderopvang of school. Deze afwezigheid moet bewezen worden met het aangifteformulier beschikbaar op de website.

Deze verzekering is onderworpen aan het Belgisch recht. Er worden diverse uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden voorzien voor het verzekerde risico, zoals bv. elke afwezigheid van meer dan 21 opeenvolgende dagen zonder rechtvaardiging op basis van de algemene voorwaarden, het gebruik van verdovende middelen, alcoholisme, verslaving, enz.; de actieve deelname aan vechtpartijen of weddenschappen door het verzekerde kind. Vóór de onderschrijving van het product is het noodzakelijk om de algemene voorwaarden en het informatiedocument over verzekeringsproducten, gratis beschikbaar op www.vivay.be, door te nemen. Je kunt altijd een offerte met premieberekening aanvragen op www.vivay.be.

Je kunt een eventuele klacht sturen naar AG Insurance n.v., Dienst Klachtenbehandeling, E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, mailen naar customercomplaints@aginsurance.be of je kunt bellen naar +32 (0)2 664 02 00. Als de door AG Insurance voorgestelde oplossing voor jou niet volstaat, kan je je klacht voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman.as), de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, mailen naar info@ombudsman.as, bellen naar +32 (0)2 547 58 71 of faxen naar +32 (0)2 547 59 75.

AG Insurance n.v. - E. Jacqmainlaan 53 – 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE0404.494.849 – www.aginsurance.be – Tel. +32(0)2 664 81 11 - Belgische verzekeringsmaatschappij toegelaten onder de code 0079 en onder toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Je kan ons bereiken

van maandag tot vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur

Momenteel zijn we niet beschikbaar

Je kan ons bereiken van maandag tot vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur