Tussenkomst aanvragen

Je leven als alleenstaande beter beschermen

In 2018 waren er in Vlaanderen 237.850 eenoudergezinnen. Dit stemt overeen met ongeveer 9 % van de huishoudens. Zelfs als er geen noemenswaardige problemen zijn, hebben zij het moeilijker om de eindjes aan elkaar te knopen. Maar wat als het noodlot toeslaat?
02/09/2019 2 minuten

Dat kan iedereen overkomen

onvrijwillig jobverlies, invaliditeit (zelfs tijdelijke) of, erger nog, een overlijden

In eenoudergezinnen is dat een serieus probleem. De Huurverzekering van AG Insurance helpt je om in zo'n situaties alvast de huur te blijven betalen en zo een dak boven het hoofd te houden. 

Genoeg tijd hebben voor een nieuwe start

Als je je werk verliest, heb je tijd nodig om een nieuwe start te nemen. Want als je dringend geld nodig hebt om te kunnen overleven, maak je soms verkeerde keuzes. De bijdrage van de Huurverzekering komt bovenop de werkloosheidsuitkering. Zo heb je voldoende budget om de huur te blijven betalen en zo een dak boven je hoofd te houden, de rekeningen te betalen en de tijd te nemen om na te denken over hoe het verder moet. Bij overlijden ondersteunt de Huurverzekering je gezin gedurende zes maanden. Zodat zij even de tijd krijgen om te bekomen ...

Basic

Je hebt al een Huurverzekering vanaf

€ 10 /maand

Alles wat je moet weten

Dit is reclame voor de Huurverzekering van AG Insurance, een verzekering van het type diverse geldelijke verliezen (Tak 16) met een looptijd van 1 jaar, die jaarlijks stilzwijgend verlengd wordt. Deze verzekering is onderworpen aan het Belgisch recht , wordt eventueel door je tussenpersoon verkocht en voorziet in een tussenkomst als je je werk verliest of volledig invalide wordt. Je ontvangt elke maand gedurende maximaal 6 maanden een vast bedrag om je huur te betalen. Als je overlijdt, ontvangt de begunstigde gedurende 6 maanden dit bedrag. Er zijn uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden voor het verzekerde risico. Zo is er voor sommige waarborgen een wachttijd en/of een eigenrisicotermijn en zijn o.a. uitgesloten: overlijden door zelfmoord in het eerste jaar van je overeenkomst, invaliditeit ten gevolge van een psychische aandoening, het beëindigen van om het even welke vorm van arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, ontslag voor zware fout, het opzeggen van je arbeidsovereenkomst met onderlinge toestemming of als je zelf ontslag neemt. Neem voor de onderschrijving van het product de algemene voorwaarden en het informatiedocument over verzekeringsproducten door, gratis beschikbaar op vivay.be. Daar kan je ook een offerte met premieberekening vragen.

Voor klachten kan je terecht bij AG Insurance nv, Dienst Klachtenbehandeling, E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel (customercomplaints@aginsurance.be of +32 (0)2 664 02 00) of bij de Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman.as), de Meeûssquare 35, 1000 Brussel  (info@ombudsman.as of +32 (0)2 547 58 71).

AG Insurance nv – RPR Brussel – BTW BE0404.494.849 – www.aginsurance.be – Tel. +32(0)2 664 81 11 – Belgische verzekeringsmaatschappij toegelaten onder de code 0079 en onder toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Je kan ons bereiken

van maandag tot vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur

Momenteel zijn we niet beschikbaar

Je kan ons bereiken van maandag tot vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur