Tussenkomst aanvragen

Je werk kwijt? Hoe ga je daarmee om?

Ontslagen worden heeft een serieuze impact op je zelfbeeld. Het is een echte beproeving die je levenslust, je veiligheidsgevoel, je optimisme en je zelfvertrouwen aantast. Je moet terug rechtkrabbelen en je sterk houden want een nieuwe job zoeken is een hele uitdaging.
02/09/2019 5 minuten

Je job verliezen is een van de meest traumatiserende momenten 

De dag dat je ontslagen wordt, stort je wereld even in elkaar. Je hebt de indruk dat je een mislukkeling bent, je bent je houvast kwijt en je stressniveau piekt. Het is niet voor niks dat je werk verliezen in de top 10 staat van meest traumatiserende momenten in je leven. Om het wat draaglijker te maken, zou je een Maandbudgetverzekering van AG Insurance kunnen nemen. Doordat je je dan minder zorgen moet maken over de dagelijkse uitgaven, heb je wat meer tijd om er weer bovenop te komen.

 

Bekomen van de emotionele shock?

Kijk dan na of je alle informatie en documenten hebt

  • De volledig en correct ingevulde  C4 (die krijg je van je werkgever)
  • Het bedrag van je schadevergoeding (als je daar recht op hebt)
  • De duur van je opzegperiode
  • Je rechten en plichten tijdens je opzegperiode
  • Je contactpersoon voor outplacement (als je daar recht op hebt)

Waar inschrijven als werkzoekende?

Nadat je je C4 hebt gekregen, kan je je inschrijven als werkzoekende. In Vlaanderen is dat bij de VDAB, in Brussel bij Actiris, in Wallonië bij Forem en in de Duitstalige Gemeenschap bij de ADG.

Als je, na je opzegperiode, een werkloosheidsuitkering wil krijgen, moet je je aanvraag indienen bij de instelling die je zal betalen. Dat is ofwel de vakbond waarbij je bent aangesloten of de Hulpkas voor Werklozen (HVW). 

Waar vind je de antwoorden op je vragen?

Op de website van de VDAB in Vlaanderen, Actiris in Brussel of Forem in Wallonië vind je de antwoorden op volgende vragen:

  • Wat zijn je rechten?
  • Hoeveel stempelgeld krijg je?
  • Kan je gratis opleidingen krijgen?
  • Heb je recht op outplacement (hulp bij het zoeken naar een nieuwe job voor 45-plussers)?
  • Welke opleidingen bestaan er allemaal en heb je recht op opleidingscheques?

Maak zeker een afspraak met een bemiddelaar bij de VDAB, Actiris of Forem als je meer informatie nodig hebt. 

Basic

Je hebt al een Maandbudgetverzekering vanaf

€ 10 /maand

Extra financiële hulp

In deze periode kan de Maandbudgetverzekering van AG Insurance goed van pas komen. Ze betaalt je gedurende maximaal 6 maanden een bedrag uit waarmee je gemakkelijker de maandelijkse kosten kan betalen. Zo wordt het ook eenvoudiger om een tijdje een opleiding te volgen of om simpelweg wat meer tijd te nemen om een job te vinden die echt bij je past.  

Deze publiciteit betreft de Maandbudgetverzekering van AG Insurance. Dit is een verzekering van het type diverse geldelijke verliezen (Tak 16) met een looptijd van 1 jaar, die jaarlijks stilzwijgend verlengd wordt. Deze verzekering werd ontwikkeld door AG Insurance en desgevallend door je makelaar verkocht. Ze voorziet een tussenkomst als je je werk verliest of volledig invalide wordt. Je ontvangt elke maand gedurende maximaal 6 maanden een vast bedrag om je vaste kosten te dekken. Als je overlijdt, ontvangt de begunstigde gedurende 6 maanden dit bedrag.

Deze verzekering is onderworpen aan het Belgisch recht. Er worden diverse uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden voorzien voor het verzekerde risico. Zo geldt er voor sommige waarborgen een wachttijd en/of een eigenrisicotermijn en worden o.a. uitgesloten: een overlijden door zelfmoord in het eerste jaar van je overeenkomst, invaliditeit ten gevolge van een psychische aandoening, het beëindigen van om het even welke vorm van arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, ontslag voor zware fout, het opzeggen van je overeenkomst met onderlinge toestemming of als je zelf ontslag neemt.

De algemene voorwaarden zijn gratis beschikbaar op www.vivay.be. Je kunt altijd een offerte met premieberekening aanvragen op www.vivay.be. Je kunt een eventuele klacht sturen naar AG Insurance n.v., Dienst Klachtenbehandeling, E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, mailen naar customercomplaints@aginsurance.be of je kunt bellen naar +32 (0)2 664 02 00. Als de door AG Insurance voorgestelde oplossing je niet volstaat, kan je je klacht voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman.as), de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, mailen naar info@ombudsman.as, bellen naar +32 (0)2 547 58 71 of faxen naar +32 (0)2 547 59 75.

VIVAY is een commercieel merk van AG Insurance. AG Insurance nv – E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel –  RPR Brussel  –  BTW BE 0404.494.849 - www.aginsurance.be – Tel. +32(0)2 664 81 11

Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel. Alle verzekeringscontracten zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

Je kan ons bereiken

van maandag tot vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur

Momenteel zijn we niet beschikbaar

Je kan ons bereiken van maandag tot vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur