Tussenkomst aanvragen

10 dagen verlof om voor je zieke kind te zorgen

Om de vakantieperiode te overbruggen heb je heel wat moeten organiseren en plannen, maar je hebt aan alles gedacht! Behalve dat je dochter ziek zou worden tijdens haar kampje… En dan wordt het plots moeilijk om alles nog georganiseerd te krijgen. Nochtans is er een oplossing die veel mensen niet kennen: verlof voor dwingende redenen. De wet op de arbeidsovereenkomsten is heel duidelijk: je mag onverwacht verlof nemen om, onder andere, voor je kinderen te zorgen. Wat zijn dwingende redenen?
02/09/2019 3 minuten

Je moet voldoen aan verschillende voorwaarden om dwingende redenen te kunnen inroepen. De eerste voorwaarde: de gebeurtenis moet onvoorzien zijn. Als je je kind aan het vakantiekampje afzet met 40°C koorts, is er veel kans dat je het verwijt zal krijgen dat je niet vooruitziend genoeg bent geweest. Je aanwezigheid thuis moet ook vereist zijn en je mag het probleem niet van op kantoor kunnen oplossen.  Om dit te verduidelijken: als je moeder niet op reis is en ze is wel in staat om je dochter te gaan ophalen, dan zal het moeilijker zijn om dwingende redenen in te roepen. 

Ziek kind wordt verzorgd

Verlof zolang het nodig is …

Verlof voor dwingende redenen kan je nemen zolang het nodig is, en ook voor zaken die niet te maken hebben met je kind. Stel dat je moeder de dag na de oproep van het vakantiekamp terug is uit vakantie. Die eerste dag kan je dan wel verlof nemen om dwingende redenen, maar daarna moet je de opvang van je dochter toevertrouwen aan haar grootmoeder. Als zij geen professionele verplichtingen heeft natuurlijk. 

Maar niet meer dan 10 dagen

Verlof om dwingende redenen kan je niet langer dan 10 dagen nemen. Die duurtijd wordt pro rata berekend als je maar halftijds of deeltijds werkt. Die vrijgevigheid van je werkgever vereist uiteraard dat je zelf eerlijk bent. Je kind 4 dagen gaan verzorgen bij je moeder in Mallorca om nog wat van de zon te genieten, is uitgesloten. Je werkgever heeft trouwens het recht om bewijzen te vragen van de ziekte of het ongeval. Een attest van de school of het vakantiekamp is daarom heel nuttig.  

Inkomensverlies

Op de gezondheid van je kind staat geen prijs, maar besef wel dat je voor verlof om dwingende redenen niet wordt betaald.  Neem daarom nog eens grondig je arbeidscontract door. In functie van je collectieve overeenkomst zijn er misschien individuele of collectieve akkoorden gesloten om ervoor te zorgen dat die verlofdagen niet knagen aan je salaris. 

Financiële steun van de Kindzorgverzekering

Stel dat je dochter voor langere tijd ziek is en gedurende minstens 21 opeenvolgende dagen niet naar school kan gaan. Dan moet je een stevige organisatie op poten zetten voor de opvang. En wat je oplossing ook zal zijn, ze heeft meer dan waarschijnlijk financiële gevolgen. Ziekenopvang inschakelen, deeltijds gaan werken of tijdelijk onbetaald verlof nemen, het heeft allemaal een negatieve impact op je inkomsten. En dan hebben we het nog niet over de extra kosten voor de behandeling van je kind​. AG Insurance heeft een oplossing uitgewerkt die je tijdelijk financiële steun biedt om die extra kosten te helpen betalen: een handige verzekering die op een dag misschien heel nuttig kan zijn … 

Basic

Je hebt al een Kindzorgverzekering vanaf

€ 8 /maand

De formule BASIC kost € 8/maand (€ 96/jaar). Voor de formule COMFORT is het € 15/maand (€ 180/jaar) en voor de formule PREMIUM is het € 20/maand (€ 240/jaar).

Je kan ons bereiken

van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u en van 14u tot 17u.

Momenteel zijn we niet beschikbaar

Je kan ons bereiken van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u en van 14u tot 17u.